Je signe ! Ik onderteken!

Je signe au nom d’une association – ik onderteken als organisatie

OU /OF

Je signe à titre personnel – Ik onderteken persoonlijk